Jolanda Peeters/Gerrit Bruins

DAR23 Jolanda Gerrit 01.jpg
DAR23 Jolanda Gerrit 02.jpg
E-mail: jolanda2609@gmail.com
E-mail: Gerrit.Bruins@gmail.com
Web: www.jolandapeeterskunst.nl
Web: www.gerritbruins.nl
Discipline: Installatie op locatie
DAR 23 atelier: Louis van der Meijden, Delftsestraatweg 280